RT 72 Reflex 1.6 renovatie, stomp

Uf-waarde (W/m²K)
1,6 W/m²K
Waterdichtheid NEN-EN 12208
Luchtdoorlatendheid NEN-EN 12207
4
Inbraakwerendheid
Geluidwerendheid (dB)
Brandwerendheid van binnen naar buiten
Brandwerendheid van buiten naar binnen
Duurzaamheidslabel
Waterafvoer
Verborgen waterhuishouding
Oppervlaktebehandeling buitenzijde
Kleur buitenzijde
Oppervlaktebehandeling binnenzijde
Kleur binnenzijde
Garantie
Download en bekijk:
Productblad
STABU-2
OSF
Neutraal